Serwis www.krolowamleka.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Zamknij

Królowa MlekaFacebookWikipediaEnglish

Regulamin Głosowania online
w Konkursie „Królowa Mleka”

§1
Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Projektu „Królowa Mleka”, w tym Konkursu „Królowa Mleka” jest Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS (zwana dalej: „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Powsińska 23/6, kod: 02-920).
 2. Wszelkie prawa do Konkursu „Królowa Mleka” i zarządzania powyższymi tytułami oraz logo Konkursu „Królowa Mleka” oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Projektem „Królowa Mleka” przysługują Organizatorowi.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady głosowania online, o którym mowa w § 6 pkt. 1 Regulaminu Konkursu „Królowa Mleka”. Regulamin dostępny jest pod następującym linkiem: .
 4. „Biorącym udział w głosowaniu” jest osoba, która głosuje online na jedną z kandydatek za pośrednictwem strony internetowej o adresie: www.krolowamleka.pl
 5. W ramach projektu zostanie dokonany wybór „Królowej Mleka” – za zajęcie I miejsca w Konkursie i dwóch „Księżniczek Mleka” – odpowiednio za zajęcie II miejsca i III miejsca.
 6. Biorący udział w głosowani przed wzięciem udziału w głosowaniu online musi zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie check-boksu.
§2
Zasady głosowania online
 1. Organizator wybierze spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń odpowiadających wymaganiom konkursu 5 (TOP) kandydatek.
 2. Profile 5 (TOP) kandydatek wybranych przez Organizatora będą prezentowane przez co najmniej 2 tygodnie na stronie internetowej: www.krolowamleka.pl.
 3. Biorący udział w głosowani mają możliwość wyboru jednej z kandydatek i głosowania tylko jeden raz. Jeżeli ten sam Biorący udział w głosowani głosuje kilka razy, pod uwagę będzie brany tylko pierwszy jego głos. Na potrzeby głosowania online gromadzone będą adresy IP komputerów użytkowników, którzy wysłali swój głos. Inne dane głosujących nie będą przechowywane. Po zakończeniu głosowania numery IP zostaną usunięte. Głos na daną kandydatkę zostanie oddany w momencie kliknięcia pod zdjęciem kandydatki na przycisk „oddaj głos”.
 4. Usługodawca podlicza głosy internautów pod koniec okresu głosowania, a wynik głosowania (zwyciężczyni, II i III miejsce) będzie opublikowany na stronie www.krolowamleka.pl.
 5. Wynik głosowania online równa się jednemu głosowi na głównym posiedzeniu Jury, które odbędzie się najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu głosowania online. Jeden dodatkowy głos przysługuje zwyciężczyni głosowania online do momentu rozstrzygnięcia wyborów. Jeśli decyzją Jury otrzyma ona tytuł „Królowej Mleka”, wówczas – w dalszej procedurze wyborów „Księżniczki Mleka”- jeden dodatkowy głos będzie przysługiwać kandydatce, która w głosowaniu internautów zajęła II miejsce. W przypadku uzyskania przez nią tytułu Księżniczki, dodatkowy głos przysługiwać będzie kandydatce, która w głosowaniu online zajęła III miejsce. Organizator powiadamia Przewodniczącego Jury Konkursu „Królowa Mleka” o wyniku głosowania online (o wyborze I, II i III miejsca).
 6. Biorący udział w głosowani nie może doprowadzać do destabilizacji strony internetowej www.krolowamleka.pl oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 7. Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne.
§3
Postanowienia Końcowe
 1. W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, za pomocą której odbywa się głosowanie online lub z samym głosowaniem online należy pisemnie lub e-mailowo skontaktować się z Organizatorem. W ciągu 3 dni roboczych Biorący udział w głosowani otrzyma odpowiedź zwrotną od Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin można utrwalić w postaci wydruku lub zapisu elektronicznego.
 3. W celu skorzystania z głosowania online należy mieć zainstalowane następujące przeglądarki: Internet Explorer wersja 9.0 i wyższych, Mozilla Firefox 3.x i wyższych, oraz Opera 11 i wyższych wersjach oraz komputer z dostępem do Internetu.
 4. Należy pamiętać, że korzystanie z każdej strony internetowej może powodować zagrożenia, np. w postaci wirusów czy tzw. „trojanów”, aczkolwiek Organizator dołoży należytej staranności, aby zminimalizować zagrożenie.
 5. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o działaniach Biorącego udział w głosowaniu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Biorącego udział w głosowaniu, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść informacji.

Warszawa 30.06.2015 r.